Homeरमन के गोठ (रमन चो गोठ) : आकाशवाणी ले प्रसारित बिशेष कार्यक्रम (दिनांक 08 जनवरी 2017, समय रात्रिरू 08 : 00 से 08 : 20 बजे)

Secondary links

Search

रमन के गोठ (रमन चो गोठ) : आकाशवाणी ले प्रसारित बिशेष कार्यक्रम (दिनांक 08 जनवरी 2017, समय रात्रिरू 08 : 00 से 08 : 20 बजे)

पुरूष उद्घोषक बाटले
सुतनो लोग मन के जुहार!

 • आकाशवाणी चो बिशेष प्रसारण ‘रमन चो गोठ’ ने आमी, सपाय सुनतो लोग मन चो हार्दिक स्वागत करूंसे, अभिनंदन करूंसे। कार्यक्रम चो सत्रहवीं कड़ी चो काजे आकाशवाणी चो स्टुडियों ने माननीय मुख्यमंत्री साहेब अमरलासोत।?
 • डॉक्टर साहेब जुहार, खुबे-खुबे स्वागत आय, आपन चो येई कार्यक्रम ने । आमचो अउर सुनतो लोग मन चो बाटले आपन के नुवा साल चो खुबे-खुबे बधई अउर शुभकामनामन।
 • आपन सरलग सफलता चो नुवा-नुवा कीर्तिमान स्थापित करा अउर प्रदेश चो विकास के शिखर ले अमरातो चो आपलो संकल्प ने सरलग होवा। येईचे आमी सपाय चो कामना आसे।

माननीय मुख्यमंत्री जी बाटले

 • सपाय संगी-जहुरिया, सियान-जुवान, माय-बहिन मन के जुहार। आप मन के नुवा बरख चो खुबे-खुबे बधई।
 • ये अद्भूत संयोग आसे कि नुवा बरख 2017 चो पहिल प्रसारण अउर येई कार्यक्रम चो सत्रहवीं कड़ी आजी गोठकी संगे होउसे।
 • मैं ईश्वर ले प्रार्थना करेंसे कि मोके इतलो शक्ति अउर नम्रता लगन आरू कर्मठता देओत कि गेलो तेरह बरख चो असन येतो जमाय बरख मन ने बले जनता चो सेवा आपलो पूरा शक्ति ले करूक सकंे। नुवा बरख ने आमी न खाली आपलो जुना संकल्प मन के पूरा करूंदे बल्कि नुचा सोच नुवा जरूरत आरू नुवा योजना मन चो लाभ दियातो काजे बले तन, मन, धन ले प्रयास करूंदे।
 • आपन जमाय प्रदेशकारी मन चो काजे नुवा बरख खुबे शुभ होवो, सुख, समृद्वि आरू सफलता मन ले भरून रोहो  नुवा बरख चो पहिल महिना ने असन गोटोक परब अउर तिहार आसोत जोन लोग राई चो जीवना के उत्साह अउर हरीक ले भरून देयदे।
 • 5 जनवरी के गुरूगोविंद सिंह साहेब चो 350 वां प्रकाश पर्व गुलाय दुनिया ने हरीक आरू उल्लास चो संगे मानुक होली। काली 7 जनवरी के राजीम भक्तिीन माता चो जनम दिन मानुक होली। येबे पूरे 12 जनवरी के छत्तीसगढ़ चो खुबे लोग प्रिय परब छेर-छेरा आसे, जे खेतिहार अउर गॉवकारी जीवन चो संगे दान-पून चो महिमा चो बखान करूआय। जुवान मन चो प्रेरणा स्त्रोत अउर भारतीय संस्कृति चो बाड़ती करतो बिता स्वामी विवेकानंद चो जनम दिन 12 जनवरी के आय। 14 जनवरी के मकर संकं्राति, पोंगल आय, येई दिन ने सूरज देवता उतरायन होउआत अउर जे ऋतु बदलतो चो चिना बले आय। 19 जनवरी के डॉक्टर सैयदना साहेब चो जनम दिन आय। 23 जनवरी के नेता साहेब सुभाष चन्द्रबोस चो जनम दिन आय। ये जमाय बेरा मन के आमी सबे जोश चो संगे मनाउन भाति आपलो जीवना के तर-ताजा करूआंव अउर येचो सकारात्मक संदेश पाउआंव।

महिला उद्घोषक बाटले

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब, बरख 2016 ने भारत चो अर्थव्यवस्था ने क्रांतिकारी बदलाव चो आधार शिला राखुक होली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेब काला धन, जाली नोट, भ्रष्टाचार अउर आतंकवाद-नक्सलवाद के जड़ ले उखनतो काजे आर्थिक उपाय मन चो साहसिक आरू ऐतिहासिक शुरूआत करला। ‘‘ कैशलेस’’ इकॉनामी के बढ़ावा देतो चो महा अभियान शुरू करला। छत्तीसगढ़ येई बिन नगद अर्थव्यवस्था      ( केशलेस इकॉनामी) चो महा अभियान के कसन आगे बढ़ायेदे?

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले

 • भारतीय अर्थ व्यवस्था के काला धन चो भयंकारी बिमारी ले मुक्ति करातो चो काजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेब बाटले करलो ऐतिहासिक, साहसिक क्रांतिकारी अउर दूरदर्शी पहल चो पहिल चरण अभूतपूर्ण सफलता चो संगे पूरा होलीसे।
 • येचो ले बेईमान मन, षडयंत्रकारी मन आरू स्वार्थी लोग मन चो होसला पस्त होलीसे। ईमानदार आरू देश भक्त जनता चो आत्मा बिश्वास बढ़लीसे। जनता के बिश्वास होलीसे, कि येदाय येई देश ने ईमानदारी चो मान होयदे अउर बेईमान मन के मांडी टेकुक पडेदे।
 • आर्थिक उपाय मन चो लाभ गरीब मन, खेतिहर मन, मेहरार मन, जरूरमंद मन, घर नी रलो लोग मन, सियान नागरिक मन के कसन ढंग ले मिरेदे, येचो डांडी बले प्रधानमंत्री साहेब झिकुन दिलासेात। येई महा अभियान चो चलते बैंक मन ने जमा होलो धन चो सद उपयोग कसन ढंग ले होयदे, येचो ले जुडलो कितली घोषणा मन होउनगेलीसे अउर बले खुबे काई होतोर बाकी आसे। काय काजो बल्लो ने मोदी साहेब सांगलासोत कि पूरे अउर बले कदम उठातोर जायदे।
 • नोटबंदी चो तोहफा जनता के नुवा घर बनातो चो कर्जा चो बियाज दर ने 3 ले 4 प्रतिशत तक चो कमी चो रूप ने मिरेदे। बैंक मन ने जुना आवास ऋण मन चो बियाज दर बले घटाउंन दिलासोत। येके छांडुन मोदी साहेब रबी फसल चो काजे 60 दिन चो बियाज माफ करतो, पेटहारी मेहरार मन के 6000 रूपया डी.बी.टी चो बाटले देतो, सियान नागरिक मन के बैंक ने स्थाई जमा उपरे 8 प्रतिशत बियाज दर देतो आरू लघु उद्योग मन के दुई करोड़ रूपया चो गारंटी देतो चो घोषणा बले करलासोत।

पुरूष उद्घोषक बाटले

 • डॉ. साहेब, बिन नगद लेन-देन के बढ़ावा देतो काजे जे उपाय आपन चो सरकार करेसे, हुन ने हाल ने गोटोक नुवा शब्द ‘‘ डिजिटल-आर्मी’’ सुनतो के मिरलीसे। असन लागे से कि येई राज सरकार चो कोनी नुवा पहल आय। आमचो बिनती आय कि डिजिटल-आर्मी उपरे गहिर गियान देउन आमचो, सुनतो लोग मन चो जिज्ञासा शांत करूक होवो।

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले

 • कैशलेस लेना-देना के बढ़ावा देतो काजे उपाय मन आरू बिकल्प मन चो बारे ने मैं गेलो हार बिस्तार ले सांगुन रले। यू.पी.आई. एप/यू.एस.एस.डी.-स्टार 99 हैश/प्री-पैड वॉलेट नहाले ई-बटुआ/पी.ओ.एस., मशीन, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। येई पांच तरीका मन आसोत, येचो ले आमी बिना नगद चो लेना-देना करूक सकुआंव। आमन मन छत्तीसगढ़ ने ‘‘मोर खीसा एप’’ लांच करूलुंसे, जे गोटोक क्लिक उपरे सपाय विकल्प मन के दखायेदे, आपन येई ने ले आपन चो मन पंसद चो विकल्प चो इस्तेमाल कैशलेस चो भुगतान चो काजे करूक सकुआहास।
 • जनता के सपाय तरीका मन चो प्रशिक्षण देतो चो काजे खुबे बडे़ अभियान राज ने मुरियालूंसे। सबले पहिल 9 दिसम्बर के रायपुर ने मास्टर ट्रेनर मन के प्रशिक्षण दिया गेली, जे मन ग्राम पंचायत ले धरून जिला स्तर तक ले हाट-बजार ले धरून शहर मन चो बेपारी मन तक के प्रशिक्षित करतो ने भिडुन गेलासोत। असने ढंग ने हर एक नवा प्रशिक्षित मनुक मास्टर ट्रेनर बनते गेलो अउर 20 दिन चो रिकार्ड समया ने 14 लाख नागरिक आरू 1 लाख बेपारी डिजिटल  भुगतान चो प्रशिक्षण पाउंन गेलासोत।
 • राज ने कैशलेस लेन-देन चो काजे प्रशिक्षित लोग मन चो संख्या 15 लाख ले आगर होउन गेलीसे, जे कि रोजे दिन बाढ़ेसे। येई प्रशिक्षित लोग मन के चे आमी ‘‘डिजिटल आर्मी’’ बलुआंव।
 • आपन के येई जानुन भाति हरीक लागे दे कि सबले आगर लोग मन के प्रशिक्षण देतो बिता मन आमी देश चो अब्बल राज बनुन गेलुंसे। 31 दिसम्बर 2016 तक ले जितलो लोग मन के प्रशिक्षण देतो चो लक्ष्य निर्धारित करा जाउरली, हुन चो ले 3 गुना आगर लोग मन के आमी प्रशिक्षित करून देलुंसे। हरेक जिला मन ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पंचायत आरू अनेक विभाग मन चो बाटले पूरा गंभीरता आरू प्राथमिकता चो संगे येई प्रशिक्षण अभियान संचालित करा जायेसे, जेचो ले ‘‘ कैशलेस ट्रांजेक्शन’’ करतो बिता बेपारी मन आरू नागरिक मन चो संख्या तेजी ले बाढ़ेसे।
 • मोके बिश्वास आसे कि झटके चे आमी प्रदेश चो अढ़ई करोड़ जनता के कैशलेस लेना-देना चो काजे प्रशिक्षित करून देउंदे अउर प्रदेश चो हरेक नागरिक आमचो ‘‘डिजिटल आर्मी’’ चो प्रशिक्षित सैनिक होयदे। येचो ले डिजिटल साक्षारता चो बले बिस्तार खुबे ले तेजी ले होयदे। आमचो ‘‘डिजिटल आर्मी’’ जन-सशक्तिकरण चो माध्यम बनेदे अउर गोटोक पंथ आरू कितलोई काज करेदे।

महिला उद्घोषक बाटले

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब ‘‘कैशलेस-ट्रांजेक्शन’’ बडे़ लेन-देन नहाले बडे़ बेपारी मन चो काजे खुबे उपयोगी आय याफेर आम जनता, छोटे बेपारी चो काजे बले येचो उपयोगिता आसे?

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले

 • मोचो मांतोर आय कि कैशलेस इकॉनामी गॉव, गरीब, खेतिहार चो काजे बरदान आय। काय काजे कि येई हुन मन के आपलो मेहनत आरू हक चो पूरा पैसा दियातो चो माध्यम बनेदे।
 • बड़े बेपारी नहाले बड़े संस्था मन, बडे़ भुगतान करूआत, हुन ने रूपया भले आगर रहो मांतर संख्या कम रहुआय। आम जनता चो संख्या आगर रहुआय, येई काजे मोचो मांतोर आय कि बड़े बेपारी चो लेना-देना ने ईमानदारी अउर पारदर्शिता चो नजर ले येचो उपयोग आसे, मांतर गरीब मध्यवर्गीय लोग मन, छोटे दुकानदार आरू आम जनता चो काजे तो येने फायदा चे फायदा आसे। सबले पहिल फायदा तो हुन मन चो रूपया चो सुरक्षा आय।
 • जेबे कोनी मनुक सरकारी योजना नहाले भीन जीनिस नहाले सेवा चो बदल ने नगद भुगतान पाउआय, तो सबले पहिल गोट तो येई होउआय कि हुन के पूरा रूपया मिरो। तो कहांय कोनी ढंग चो कटौति नी होव आरू न ही कहांय कोनी मेहनत चो कमई उपरे डांडी नि मारून देवो।
 • नगद पैसा हाजतो, चोरी होतो, धोखाधडी होतो अउर बले चो आशंका मन ले भरून रहुआय। जेबे आपन आपलो लगे नगद रूपया नी राखासे तेबे येई सपाय ले बले बाचासे।
 • जेबे गॉव-गॉव ने पीला मन, मेहरार मन, सियान, मोबाईल फोन चलातोर सीखुन जाउआत तेबे कैशलेस लेना-देना बले सीखु सकुआत, येचो काजे खुबे पढ़ा लिखा होतो चो जरूरत नी आय। येबे तो अंगठा चो चिना ले चे आपन लेना-देना करूक सकुआहास। आपन चो अंगठाचे बैंक बनुन जायदे। माननीय प्रधानमंत्री साहेब ‘‘भीम एम’’ चो लोकार्पण करलासोत, जेकि आधार कार्ड चो माध्यम ले लेना-देना चो काजे होयदे। मोके असन सांगते खुबे हरीक लागेसे कि लोग येई तरीका मन के खुबे तेजी ले न खाली सीखसोत, बल्कि उपयोग ने बले आनसोत।

पुरूष उद्घोषक बाटले

 • डॉक्टर साहेब काय आपन कोनी असन उदाहरण सांगुक सकासे कि जेथा छोटे बेपारी याफेर आम जनता बास्तव ने कैशलेस लेना-देना करसोत?

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले

 • गॉव-गॉव ले आरू छोटे अउर बड़े शहर मन ले जे समाचार येसोत हुन आमी सपाय चो काजे खुबे उत्साह जनक आय। असन कितली खबर मन मिरेसे कि गॉव-गॉव ने बाल काटतो बिता मन, साग-सब्जी बिता मन, अण्डा बिता मन, चाट-गुपचुप बिता मन, चाहा दुकान, पान दुकान, किराना दुकान, पंचर दुकान ले धरून कृषि उपज मंडी तक ले कैशलेस लेना-देना होयसे। येदंाय तो संदेश खाले ले उपर चो बाटे जायसे। समाज चो खाले स्तर जसन तेजी आरू हरीक मन चो संगे कैशलेस होलीसे, हुन के दखुन बड़े लोग प्रेरणा नेसोत।
 • रायपुर रेल टेशन ने यश खरोले नाव चो सज्जन बूट पॉलिस चो काम करसोत, हुन जेबे ले मोबाईल वॉलेट ले पैसा नेतो शुरू करलासत, तेबले हुन मन के  गोटक नुवा मान आरू सुविधा चो एहसास होयसे।
 • मोके लागे से कि नगदी लेना-देना चो कितली सौ बरख चो जुना व्यवस्था ने कितलेइ सामाजिक गलती मन (विसंगतियां) शामिल होउन जाउ रला, जेचो सुधार चो उपाय बले कैशलेस सोसायटी ने आसे।

महिला उद्घोषक बाटले

 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब, इक्का-दुक्का उदाहरण मन के छांडुन जमाय बजार, जमाय गॉव, ग्राम पंचायत, शहर अउर बले के कैशलेस बनातो चो काय तैयारी आसे?

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले
 

 • हरेक दिन नवा उपलब्धि चो खबर आसे। मैं रायपुर चो कितली बजार मन ने खुदे जाउंन दखले तेबे मोके हरीक लागली कि कितली बजार कैशलेस होउन गेलासोत। मैं बुलुन-बुलुन भिन-भिन दुकान ले मोबाईल कवर, पेन, नमकीन असन अउर बले घेनु रले अउर मोबाईल एप ले पैसा देउ रले। मैं दखले बकायदा दुकान मन चो बाहरे पोस्टर चपकलासोत ‘ मोर रायपुर, कैशलेस बजार’, जे कि गुलाय बजार चो कैशलेस होलो काजेे नगर निगम बाटले लगालासोत। रवि भवन, मालवीय रोड, खमतराई बजार, कपड़ा बजार अउर बले जगा मन उपरे पी.ओ.एस. मशीन याफेर ई-वॉलेट ले लेना-देना होयसे। रायपुर चो ‘‘ डिजिटल आर्मी’’ ने 10 हजार लोग जन-जागरण करसोत।
 • डंगनिया रायपुर ने चाहा दुकान चो चलातो बिता बलदाऊ यादव के जिला चो ‘‘कैशलेस एम्बेसेडर’’ बनालोर गेलीसे। कुंदरू आरू तरपोंगी पंचायत मन सपाय ढं़ग ले कैशलेस बनुन गेलीसे, 250 राशन दुकान मन बले कैशलेस बनुन गेलासोत।
 • बिलासपुर ने नगर निगम के कैशलेस बनाउन दिया गेलीसे, जेथा पी.ओ.एस मशीन ले जमाय कर मन चो भुगतान निया जासोत।
 • रायगढ़ जिला चो केवडाबाड़ी, बस स्टेण्ड ने आपन बिन नगद दिलोर लक्ष्मीनारायण साहू चो दुकान ले पान घेनुक सकासे अउर कारगिल चौक ने रामसागर मिश्रा चो दुकान ले चाट खाउक सकासे।
 • मुंगेली ने 525 सी.एस.सी. खुबे नंगद काम करसोत जेथा किसान पंजीयन, मोबाईल रिचार्ज, पेंशन भुगतान, बिजली बिल भुगतान संगे अउर बले भिन-भिन सुविधा मन कैशलेस ट्रांजेक्शन ले मिरेसे। अब्दुल शरीफ कादिर जसन जुवान मन के तो सी.एस.सी. ले नंगद रोजगार बले मिरून गेलीसे। नगर पंचायत सरगॉव आरू ग्राम पंचायत घुण्डूकांपा, मुंगेली जिला चो कैशलेस भुगतान चो उदाहरण बनुन गेलासोत।
 • राजनांदगांव जिला चो पहिल ग्राम पंचायत के भर्रेगॉव के कैशलेस होलो चो मान मिरलीसे। मोबाईल रिपेरिंग दुकान ने दुष्यंत साहू आरू एवन सिन्हा, मेडिकल स्टोर ने लोकेश हिरवानी, चन्द्राकर होटल आरू पान सेन्टर ने, घनश्याम चन्द्राकर किराना दुकान, मोबाईल-एप ले भुगतान नेसोत। जिला ने 187 दुकान मन ने पी.ओ.एस.मशीन चो उपयोग होयसे। जेबे कि 3 हजार ले आगर दुकान मन के येई मशीन चो बेसब्री ले इंतजार आसे।
 • दुर्ग जिला चो सांसद आदर्श गांव मोहलाई ने श्रीमती लक्ष्मी बाई देवांगन बाटले किराना आरू डेली नीड्स ने डिजिटल भुगतान चो सुविधा दिया गेलीसे।
 • बालोद जिला ने काई नहाले 200 पी.ओ.एस मशीन मन लगाउक होलीसे जबकि 900 ले आगर दुकानदार मन चो आवेदन दिलासोत।
 • बेमेतरा जिला चो ब्लाक मुख्यालय नवागढ़ ने दिब्यंाग बेटी कुमारी चन्द्रावली राजपुत दूई हजार लोग मन के ‘‘ डिजिटल-साक्षर’’ बनाली अउर येदाय हुन के ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) बनाये जायसे।
 • धमतरी जिला चो नगरी विकासखण्ड गोटोक उदाहरण बनुन गेलीसे, जेथा 30 ग्राम पंचायत मन कैशलेस  लेना-देना के खुबे पंसद करलासोत।
 • कबीरधाम जिला चो पंचायत समनापुर कैशलेस चो दौड़ ने सबले आगे आसोत। गांव गुढ़ा धनौरा, सावंतपुर ने सामान्य सेवा केन्द्र चो बाटले कैशलेस लेना-देना होयसे।
 • जांजगीर- चांपा जिला चो शक्ति विकासखण्ड चो अग्रसेन चौक उपरे प्रकाश मनचंदानी चो ठेला ले ई-वॉलेट ले मूंगफली घेनुक सकासे। अकलतरा ने संदीप गुप्ता चो दुकान ले फल आरू ग्राम सपोस ने टेकराम साहू चो चाहा चो भुगतान ई-वॉलेट ले करूक सकासे।
 • जांजगीर ने महेश पालीवाल चो मेडिकल दुकान ले दवई चो भुगतान होवो नहाले मालखरौदा ने रेशम श्रीवास चो सेलून दुकान येथा ई-वॉलेट ले भुगतान चो सुविधा आसे, जेचो ले हुन मन चो कारोबार बले बाढ़ुन गेलीसे।
 • गरियाबंद जिला चो ग्राम पंचायत कोकडी के जिला चो पहिल कैशलेस ग्राम पंचायत बनातो चो मौका मिरलीसे। जिला चो 23 दुकान मन ने पी.ओ.एस. मशीन लागुन गेलीसे, जबकि 1400 दुकानदार मन आवेदन दिलासोत।

पुरूष उद्घोषण बाटले

 • डॉक्टर साहेब काय आदिवासी अंचल मन ने बले कैशलेस लेना-देना चो संभावना मन आसोत। आदिवासी अंचल मन ने बले कैशलेस ट्रांजेक्शन चो उपरे कोनी रूझान दखतो के मिरेसे?

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले

 •  प्रदेश चो घनघोर जंगली अंचल, आदिवासी बहुल अंचल आरू नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा जिला चो पालनार गांव ने किराना दुकान ले धरून पंचर दुकान तक ने डिजिटल लेना-देना होयसे।
 • सुकमा जिला चो पहिल कैशलेस ग्राम बनुन गेलीसे रोकेल। खत्री किराना स्टोर, हामिद किराना स्टोर, पीयूष किराना स्टोर, करिश्मा किराया स्टोर, भूपेन्द्र कम्प्यूटर, गणपति ढाबा अउर बले ने मोबाईल एप ले लेना-देना होयसे।
 • कोण्डागांव जिला ने जोबा के पहिल कैशलेस पंचायत चो मान मिरलीसे, जेथा औसतन 100 लोग रोज दिने आपलो जरूरत चो समान मोबाईल एप ले भुगतान करून घेनसोत।
 • जिला ने 254 सी.एस.सी. चलसोत, जेकि कैशलेस लेना-देना चो सुविधा देसोत।
 • कांकेर जिला चो कोमलदेव अस्पताल, प्रसिद्व माकडी ढ़ाबा, ख्वाजा मोाबाईल सेन्टर ने तो पी.ओ.एस. मशीन लगुन गेलीसे। घोर नक्सली क्षेत्र बांदे चो संगे कितली गांव मन ने ई-वॉलेट चो उपयोग होउक लगलीसे, जेने तेलावट गांव चो जागेश्वरी किराना स्टोर बले गोटोक आय।
 • बस्तर जिला चो लोहण्डीगुडा विकासखण्ड चो उसरीबेडा ग्राम पंचायत ने कैशलेस ट्रांजेक्शन चो सुविधा पान आरू मेडिकल स्टोर तक ले अमरून गेलीसे।
 • अम्बिकापुर ने मठ पारा निवासी राजा गुप्ता किंग टी स्टॉल के, ग्राम कंठी ने पानदुकान चलातो बिता संतन राम एस.बी.आई. बडी आरू मोबाईल एप डाउनलोड करून आपलो दुकान के कैशलेस करून दिलासत।
 • सूरजपुर जिला ने राज स्तरीय स्काउड एण्ड गाइड जम्बुरी ने महिला स्व-सहायता समूह मन 44 कैशलेस स्ऑल लगाउन भाति नगदी ले आजादी चो बिगुल फुकुन देउरला। येचो ले आखी-पाखी चो गांव मन ने खुबये चेतना ईलीसे।
 • बलरामपुर-रामानुज जिला चो दुई ठन नगर पंचायत मन वाड्रफनगर आरू राजपुर कैशलेस होउन गेलीसे। मैं आपलो प्रवास चो चलते करंजी गांव चो गोटोक दुकान ले पेन घेनले अउर पी.ओ.एस. ले भुगतान करले।
 • जशपुर जिला ने जरिया आरू मनोरा कैशलेस ग्राम पंचायत बनुन गेलासोत आरू दुसर मन लाईन ने आसोत।
 • खादी ग्राम उद्योग बोर्ड चो अध्यक्ष के.के. राय गोटोक बिहाव ने ई-वॉलेट ले सगुन देउन भाति लोग मन के प्रेरित करलासोत।
 • प्रकाश बीच भण्डार चो संचालक डिजिटल भुगतान ने सोत अउर दुसर बेपारी मन के उत्साहित करसोत। हरित क्रांति आदिवासी सरकारी समिति चो 618 किसान पी.ओ.एस.मशीन ले लेना-देना करदे। शासकीय विजय भूषण सिंह कन्या महाविद्यालय चो केंटीन ई-वॉलेट ने चलेसे। जशपुर जिला ने बिशेष पिछडलो जनजाति पहाडी कोरवा चो जुवान विक्रम पहाडिया, जगमोहन सिंह, शांति पहाडिया, राखी सिंह अउर बले मास्टर ट्रेनर बनलासोत अउर प्रशिक्षण ने योगदान देयसोत।
 • कोरिया जिला ले सांसद आदर्श गांव खड़गवां-कैशलेस घोषित होउन गेलीसे। ग्राम पंचायत मन, पटना, नागपुर, सोनहत ने 271 दुकान मन ने कैशलेस भुगतान चो सुविधा आसे।
 • असने ढंग ले हरेक जिला ने कैशलेस ट्रांजेक्शन चो जोरदार शुरूआत होउन गेलीसे। अउर कारवां आगे बाढ़ेसे।

महिला उद्घोषक बाटले

 • डॉक्टर साहेब नवा बरख ने ‘डिजि धन मेला’ आकर्षण चो केन्द्र बनली, काय येई आयोजन हरेक जिला ने होयदे अउर बले नवा-नवा उपाय सुनतो के मिरसोत।
 • माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले
 • माननीय प्रधानमंत्री साहेब चो पहल उपरे कैशलेस लेना-देना के बढ़ावा देतो काजे पुरस्कार योजना शुरू करा गेलीसे, जेचो चलते क्रम ने भिन-भिन जिला मन ने डिजि धन मेला लगेदे। रायपुर ने शुरूआत होन गेलीसे । येई मेला ने गोटोक महिना ने डिजिटल ट्रांजेक्शन करतो बिता लोग मन चो नाव लाटरी निकराउन नगद ईनाम दिया जायसे। येचो संगेचे संगे बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आरू शासन चो भिन-भिन विभाग मन बाटले प्रशिक्षण चो आयोजन बले करा जायसे।
 • राज ने 11 लाख किसान मन के ‘‘रूपे कार्ड ’’ बाटा जायसोत, जोन किसान मन के कैशलेस बनातो ने मद्द करदे।
 • आमन मन राज स्तर ने 9 हजार सी.एस.सी. आरू 12 हजार राशन दुकान मन के झटके चे कैशलेस करतो चो लक्ष्य राखलुंसे।
 • आमी जोन स्तर ने प्रशिक्षण आरू सुविधा मन उपरे धियान देउंसे, हुन चो चलते मोके बिश्वास आसे, कि कैशलेस भारत चो बनातो ने छत्तीसगढ़ पहिल भूमिका निभायदे। माननीय प्रधानमंत्री साहेब चो बाटले शुरू करलो आर्थिक क्रांति के आपलो मुकाम ने अमरातो काजे प्रदेशकारी मन चो भरपूर सहयोग मिलतोर सुखद अनुभव आय।

पुरूष उद्घोषक बाटले

 • सुनतो लोग मन! आपन मन चो प्रतिक्रिया मन आमके आपलो चिठ्ठी, सोशल मिडिया-फेसबुक, ट्विटर चो संगे ैडै ले बले खुबे संख्या ने मिरसोत। येचो काजे आपन सपाय के खुबे-खुबे धन्यवाद।
 • आगे बले आपन आपलो मोबाईल चो मेसेस बॉक्स ने RKG चो पाटकुति स्पेश नेउन आपलो बिचार लिखुन 7668-500-500 नम्बर ले पठाते रहा अउर संदेश चो आखिर ने आपलो नाव आरू पता लिखतो के नी भुलका।

महिला उद्घोषक बाटले

 • सुनतो लोग मन, येदाय बारी आय क्विज चो।

आठ नम्बर चो क्विज चो सवाल रली-
 

 • छत्तीसगढ़ ने पंचायत स्तर ने सी.एस.सी. कौन संस्था चो बराबर सेवा करूक सकदे?
 •  येचो सही जवाब (B) बैंक
 • सबले झटके जोन 5 सुनतो लोग मन सही जवाब पठालासोत, हुन मन चो नाव आय-

01.    श्री रमेश कुमार मंडावी, भानपुरी, जिला कोण्डागांव
02.    श्री राम कृष्ण नायक, ग्राम कुशभाटा, जिला बालोदा बाजार
03.    श्री अभिषेक पुरी, ग्राम कोहडिया, जिला मुंगेली
04.    धनेश निषाद, ग्राम कारा, जिला रायपुर अउर
05.    शुभम बघेल, जी जामगांव, जिला धमतरी

माननीय मुख्यमंत्री साहेब बाटले

 • संगवारी मन इजाजत चो पूरे गोटोक गोट मोचो मन ने ईली हुन के मैं सांगुक चाहेंदे कि ईगारा नम्बर चो क्विज होलो चो पाठकुति येई ईगारा नम्बर चो क्विज चो जितलो बले बिजेता आसोत, हुन मन सबले तेजी चो संगे जवाब दिला, आपन सपाय के मैं चाहा चो काजे मुख्यमंत्री निवास ने आमंत्रित करेंदे। आपन तैयारी करा कि ईगारा नम्बर चो क्विज तक ले जितलो लोग बले येने बिजेता बनलासोत, हुन सपाय के आमंत्रित करेंसे, मुख्यमंत्री निवास ने चाहा चो काजे। समया आपन मन के सांगतोर होयदे। आपन मन भाग नीलास, आपन मन येई जमाय आयोजन के सफल बनालास, आपन मन ले भेंट करून मोके खुबे हरीक लागली धन्यवाद।

पुरूष उद्घोषक द्वारा

 • अउर सुनतो लोग मन येदाय समया आय नौ नम्बर चो क्विज चो, जेचो सवाल आय-
 • छत्तीसगढ़ शासन बाटले कैशलेस ट्रांजेक्शन चो काजे जारी करलो मोबाईल एप चो काय नॉव आय?
 • येचो सही जवाब (A) मोर खीसा                  (B) मोर बैंक

    ये मन ले कोनी गोटोक आय।

 • आपलो जवाब देतो काजे, आपलो मोबाईल चो मेसेस बॉक्स ने QA लिखा आरू स्पेश देउंन A नहाले B जो बले आपन के नंगद लागेदे, हुन गोटोक अक्षर लिखुन 7668-500-500 नम्बर ले पठाउंन दिया। संगने आपलो नॉव आरू पता जरूर लिखा।
 • आपन सपाय रमन चो गोठ सुनते रहा अउर आपलो प्रतिक्रिया मन ले आमके जनाते रहा। येचोय संगे आज चो गोठ के आमी येताय सारूंसे। येतो गोठ ने 12 फरवरी के होयदे आपन ले फेर भेटघाट। तेबे-तक चो काजे आमके दिया इजाजत। जुहार।


 

Date: 
8 January 2017 - 5pm